Dokumenty uczniowskie - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści

W przypadku utracenia lub zniszczenia dokumentów:
  • LEGITYMACJI SZKOLNEJ
  • KARTY ROWEROWEJ
  • ŚWIADECTWA SZKOLNEGO
Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu oraz dokonać opłaty skarbowej


Wróć do spisu treści