Kalendarz - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Kalendarz wydarzeń w roku szkolnego 2023/2024
1.
04 września 2023 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
2.
23 - 31 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową
3.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania.
4.
Wystawienie ocen półrocznych przewidywanych
5.
Wystawienie ocen półrocznych
6.
15 stycznia - 28 stycznia 2024
Ferie zimowe
7.28 marca - 2 kwietnia 2024
Wiosenna przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
8.14 maja 2024 r.  - język polski
15 maja 2024 r. - matematyka
16 maja 2024 r. – język obcy

Wszystkie egzaminy odbywają się o godzinie 9.00
Egzamin ósmoklasisty
Dni egzaminu – dni wolne od zajęć dydaktycznych
9.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania
10.
Wystawienie ocen końcoworocznych przewidywanych
11.
Wystawienie ocen końcoworocznych
12.

Rada Klasyfikacyjna
13.21 czerwca 2024
Zakończenie roku szkolnego
Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 13 października 2023
  • 31 października 2023
  •  2 maja 2024
  • 14,15,16,17 maja 2024
  • 31 maja 2024

Wróć do spisu treści