Kalendarz - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści

Kalendarz

Strony specjalne > Kafelki
Kalendarz wydarzeń w roku szkolnego 2021/2022
1.
01 września 2021 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
2.
23 - 31 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową
3.
17 grudnia 2021r.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania.
4.10 stycznia 2022 r
Wystawienie ocen półrocznych przewidywanych
5.17 stycznia 2022 r.
Wystawienie ocen półrocznych
6.
31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
Ferie zimowe
7.
14-19 kwietnia 2022 r
Wiosenna przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
8.24 maja 2022 r.  - język polski
25 maja 2022 r. - matematyka
26 maja 2022 r. – język obcy

Wszystkie egzaminy odbywają się o godzinie 9.00
Egzamin ósmoklasisty
Dni egzaminu – dni wolne od zajęć dydaktycznych
9.13 maja 2022 r.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania
10.07 czerwca 2022 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych przewidywanych
11.16 czerwca 2022 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych
12.
17 czerwca 2022 r.
Rada Klasyfikacyjna
13.24 czerwca 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego
Ogłoszenie wyników egzaminu: 01 lipca 2022 r.
Rozdanie uczniom zaświadczeń z egzaminu po klasie 8:  08 lipca 2022 r.


Dni:
14 - 15.10.2021 (czw., pt.),
12.11.2021 (pt.),
7.01.2022 (pt.),
2.05.2022 (pon.),
24-25-26. 05.2022r. (egzamin ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze na świetlicy.Wróć do spisu treści