Plan lekcji - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści

Plan lekcji

Strony specjalne > Kafelki
Edukacja wczesnoszkolna
KLASA  Ia
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. wcz. Adamska
G. 308
religia Kowal A.
308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. inform. Bajrakowska K. 318
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
3. 9.45 - 10.30
j. angielski Koval Y.
308
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. wcz. Adamska G. 308
j. angielski Koval Y.
308
edu. wcz. Adamska G. 308
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
5. 11.40 - 12.25

religia Kowal A.
308

edu. wcz. Adamska G. 308
KLASA  Ib
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
religia Kowal A. 309
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. inform. Bajrakowska K. 318
j. angielski Koval Y.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
4. 10.35 - 11.20
j. angielski Koval Y.
309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
5. 11.40 - 12.25

edu. wcz. Szyndlar M.
309
religia Kowal A.
308


KLASA  IIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J. 209
edu. wcz. Srebniak J. 209
edu. wcz. Srebniak J. 209
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J. 209
edu. wcz. Srebniak J. 209
edu. wcz. Srebniak J. 209
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Srebniak J.
209
j. angielski Koval Y.
209
edu. wcz. Srebniak J. 209
edu. wcz. Srebniak J. 209
j. angielski Koval Y. 704
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
religia Kowal A. 209
edu. wcz. Srebniak J. 209
edu. wcz. Srebniak J. 209
5. 11.40 - 12.25
religia Kowal A.
209edu. inform. Bajrakowska K.
318
KLASA  IIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B. 203
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B. 203
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. inform. Bajrakowska K. 318
edu. wcz. Szewczuk B. 203
religia Kowal A.
203
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Szewczuk B. 203
religia Kowal A.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B. 203
5. 11.40 - 12.25
j. angielski Koval Y.
203

j. angielski Koval Y.
203


KLASA  IIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. angielski Koval Y.
303
j. angielski Koval Y.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
religia Olejnik P.
303
edu. wcz. Pabich M. 303
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M. 303
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
religia Olejnik P.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M. 303
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. inform. Bajrakowska K. 318
5. 11.40 - 12.25edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M. 303
KLASA  IIIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Bagińska E.
312
j. angielski Serdyńska P. 312
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
j. angielski Serdyńska P. 312
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
religia Olejnik P.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
religia Olejnik P.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
5. 11.40 - 12.25

edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. inform. Bajrakowska K. 312


Klasy IV - VIII
KLASA  IVa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. polski Skowrońska A.
802
religia Kowal A.
702
j. polski Skowrońska A. 802
muzyka Chytła A.
604
j. polski Skowrońska A. 802
2. 8.50 - 9.35
historia Dębska D.
607
j. angielski Koval Y.
805
plastytka Chytła A.
604
j. angielski Koval Y. 805
j. angielski Koval Y.
805
3. 9.45 - 10.30
informatyka Bajrakowska K. 318
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Polacka J. 705
WF Mirytiuk R.
przyroda Głowiszyn B. 702
4. 10.35 - 11.20
religia Kowal A.
605
j. polski Skowrońska A. 802
WF Mirytiuk R.
WF Mirytiuk R.
matematyka Polacka J. 705
5. 11.40 - 12.25
WF Mirytiuk R.

zaj z wych. Koval Y.
805
przyroda Głowiszyn B. 702
technika Łeśko D.
706
matematyka Polacka J. 705
6. 12.45 - 13.30
matematyka Polacka J.
705

WDŻ Pabich M.
805


7. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  IVb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
religia Kowal A.
605
zaj z wych. Chytła A. 604
matematyka Polacka J. 705
j. polski Bała A.
804
przyroda Głowiszyn B. 702
2. 8.50 - 9.35
j. polski Bała A.
804
historia Dębska D.
607
matematyka Polacka J. 705
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
3. 9.45 - 10.30
j. polski Bała A.
804
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
religia Kowal A.
605
matematyka Polacka J. 705
4. 10.35 - 11.20
informatyka Bajrakowska K. 318
j. angielski Koval Y. 805
plastytka Chytła A.
604
j. angielski Koval Y.
805
technika Łeśko D. 704
5. 11.40 - 12.25
muzyka Chytła A.
604
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A.
804

j. angielski Koval Y. 805
6. 12.45 - 13.30

matematyka Polacka J. 703
przyroda Głowiszyn B. 702


7. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  Va
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Skowrońska A. 802
j. niemiecki Dębska D. 607
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Łeśko M. 705
2. 8.50 - 9.35
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Łeśko M. 705
j. angielski Koval Y.
805
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Skowrońska A. 802
3. 9.45 - 10.30
j. polski Skowrońska A. 802
religia Kowal A. 605
biologia Gomułka-O M. 603
historia Dębska D.
607
historia Dębska D.
607
4. 10.35 - 11.20
zaj z wych. Herejczak M. 602
technika Herejczak M. 605
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
j. angielski Koval Y. 805
5. 11.40 - 12.25
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
plastytka Chytła A.
604
j. angielski Koval Y.
805
j. niemiecki Dębska D. 607
6. 12.45 - 13.30
geografia Głowiszyn B. 702

religia Kowal A.
605
muzyka Chytła A.
604
informatyka Bajrakowska K. 318
7. 13.35 - 14.20WDŻ Pabich M.
603

8. 14.25 - 15.10


KLASA  Vb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. polski Bała A.
804
matematyka Łeśko M. 705
j. angielski Serdyńska P. 706
historia Dębska D.
607
WF Biegalska W.
2. 8.50 - 9.35
matematyka Łeśko M. 705
plastytka Chytła A.
604
religia Kowal A.
605
j. polski Bała A.
804
matematyka Łeśko M. 705
3. 9.45 - 10.30
j. niemiecki Dębska D. 607
j. polski Bała A.
804
j. niemiecki Dębska D. 607
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Bała A.
804
4. 10.35 - 11.20
WF Biegalska W.
j. polski Bała A.
804
biologia Gomułka-O M. 603
muzyka Chytła A.
604
religia Kowal A.
605
5. 11.40 - 12.25
geografia Głowiszyn B. 702
historia Dębska D. 607
zaj z wych. Serdyńska P. 706
WF Biegalska W.
j. angielski Serdyñska P. 706
6. 12.45 - 13.30
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Biegalska W.
technika Łeśko D.
704
informatyka Łeśko D.
706

7. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
informatyka gr 1 Bajrakowska K.
318
matematyka Polacka J.
703
religia Olejnik P.
605
j. polski Gierko A.
803
historia Gierko A.
803
2. 8.50 - 9.35
matematyka Polacka J.
703
WF Biegalska W.
matematyka Polacka J.
703
technika Herejczak M. 602
j. angielski Serdyńska P. 706
3. 9.45 - 10.30
WF Biegalska W.
j. niemiecki Konieczna A. 704
plastytka Chytła A.
604
matematyka Polacka J.
703
j. polski Gierko A.
803
4. 10.35 - 11.20
j. polski Gierko A.
803
muzyka Chytła A.
604
j. niemiecki Konieczna A. 704
religia Olejnik P
605
j. polski Gierko A.
803
5. 11.40 - 12.25
biologia Gomułka-O M. 603
j. polski Gierko A.
803
WF Biegalska W.
historia Gierko A.
803
geografia Głowiszyn B.
702
6. 12.45 - 13.30
informatyka gr 2 Bajrakowska K.
318
j. angielski Serdyńska P. 706
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Biegalska W.

7. 13.35 - 14.20zaj z wych. Konieczna A. 704

8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
geografia Głowiszyn B. 702
chemia Gomułka-O M. 603
informatyka gr 1 Bajrakowska K.
318
biologia Gomułka-O M. 603
matematyka Polacka J. 703
2. 8.50 - 9.35
religia Kowal A.
605
j. niemiecki Konieczna A. 704
historia Dębska D.
607
matematyka Polacka J.
703
matematyka Polacka J. 703
3. 9.45 - 10.30
WF Mirytiuk R.
plastytka Chytła A.
604
WF Mirytiuk R.
muzyka Chytła A.
604
j. polski Skowrońska A. 802
4. 10.35 - 11.20
j. polski Skowrońska A. 802
WF Mirytiuk R.
matematyka Polacka J.
703
historia Dębska D.
607
j. polski Skowrońska A. 802
5. 11.40 - 12.25
j. polski Skowrońska A. 802
j. polski Skowrońska A. 802
j. niemiecki Konieczna A. 704
j. niemiecki Konieczna A. 704
biologia Gomułka-O M. 603
6. 12.45 - 13.30
fizyka Herejczak M.
602
religia Kowal A.
605
chemia Gomułka-O M. 603
WF Mirytiuk R.
geografia Głowiszyn B. 702
7. 13.35 - 14.20
j. angielski Serdyńska P. 706
zaj z wych. Dębska D. 607
j. angielski Serdyńska P. 706
fizyka Herejczak M.
602
WDŻ Pabich M.
603
8. 14.25 - 15.10


informatyka gr 2 Bajrakowska K.
318


KLASA  VIIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
historia Gierko A.
803
j. niemiecki Konieczna A. 704
plastytka Chytła A. 604
zaj z wych. Polacka J. 703
j. niemiecki Konieczna A. 704
2. 8.50 - 9.35
WF Mirytiuk R.
j. polski Skowrońska A. 802
WF Mirytiuk R.
j. polski Skowrońska A. 802
chemia Gomułka-O M. 603
3. 9.45 - 10.30
religia Kowal A.
605
WF Mirytiuk R.
j. polski Skowrońska A. 802
biologia Gomułka-O M. 702
matematyka Polacka J. 703
4. 10.35 - 11.20
geografia Gowiszyn B. 702
historia Gierko A.
803
j. angielski Serdyńska P. 706
matematyka Polacka J.
703
WF Mirytiuk R.
5. 11.40 - 12.25
matematyka Polacka J.
703
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Polacka J.
703
j. polski Skowrońska A. 802
6. 12.45 - 13.30
muzyka Chytł A.
604
chemia Gomułka-O M. 702
fizyka Herejczak M.
602
informatyka gr 2 Bajrakowska K.
603
religia Kowal A.
604
7. 13.35 - 14.20
j. niemiecki Konieczna A. 704
biologia Gomułka-O M. 702
geografia Głowiszyn B. 702
informatyka gr 1 Bajrakowska K.
318
fizyka Herejczak M.
602
8. 14.25 - 15.10


doradz. zaw. Głowiszyn B. 702


KLASA  VIIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
EDB Biegalska K.
704
j. polski Bała A.
804
WF Mirytiuk R.
matematyka Łeśko M. 705
biologia Gomułka-O M. 603
2. 8.50 - 9.35
geografia Głowiszyn B. 702
WOS Gierko A.
803
chemia Herejczak M.
602
WF Mirytiuk R.
j. niemiecki Konieczna A. 704
3. 9.45 - 10.30
chemia Herejczak M.
602
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A.
804
WF Mirytiuk R.
4. 10.35 - 11.20
matematyka Łeśko M. 705
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Bała A.
804
historia Gierko A.
803
j. angielski Serdyńska P. 706
5. 11.40 - 12.25
j. polski Bała A.
804
WF Mirytiuk R
matematyka Łeśko M. 705
religia Olejnik P
603
fizyka Herejczak M.
602
6. 12.45 - 13.30
j. niemiecki Konieczna A. 704
fizyka Herejczak M.
602
WOS Gierko A.
803
j. niemiecki Konieczna A. 704
historia Gierko A.
803
7. 13.35 - 14.20
informatyka Bajrakowska K.
318
zaj z wych. Bała A.
804

WDŻ Gomułka-O M.
802
religia Olejnik P.
605
8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIIIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. niemiecki Dębska D. 607
religia Olejnik P.
605
geografia Głowiszyn B. 702
zaj z wych. Mirytiuk R. 605
j. polski Bała A.
804
2. 8.50 - 9.35
EDB Biegalska K.
704
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A.
804
historia Gierko A.
803
WOS Gierko A.
803
3. 9.45 - 10.30
historia Gierko A.
803
j. angielski Serdyńska P. 706
j. angielski Serdyńska P. 706
WOS Gierko A.
803
chemia Herejczak M. 602
4. 10.35 - 11.20
WF Mirytiuk R.
matematyka Łeśko M. 705
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Bała A.
804
j. niemiecki Dębska D. 607
5. 11.40 - 12.25
matematyka Łeśko M. 705
chemia Herejczak M.
602
WF Mirytiuk R.
j. polski Bała A.
804
WF Mirytiuk R.
6. 12.45 - 13.30
biologia Gomułka-O M. 603
j. niemiecki Dębska D. 607
informatyka Bajrakowska K.
318
matematyka Łeśko M. 705
religia Olejnik P.
605
7. 13.35 - 14.20
fizyka Herejczak M.
602
fizyka Herejczak M.
602

WF Mirytiuk R.

8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIIIc
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
WF Biegalska W.
j. niemiecki Dębska D. 607
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
j. niemiecki Dębska D. 607
2. 8.50 - 9.35
zaj z wych. Biegalska W.
603
religia Olejnik P.
605
j. angielski Serdyńska P. 706
religia Olejnik P.
605
geografia Głowiszyn B. 702
3. 9.45 - 10.30
matematyka Łeśko M. 705
WOS Gierko A.
803
j. polski Gierko A.
803
fizyka Herejczak M.
602
j. angielski Serdyńska P. 706
4. 10.35 - 11.20
j. niemiecki Dębska D. 607
informatyka Bajrakowska K.
318
j. polski Gierko A.
803
matematyka Łeśko M. 705
biologia Gomułka-O M. 603
5. 11.40 - 12.25
j. polski Gierko A.
803
EDB Biegalska K.
704
chemia Herejczak M.
602
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Gierko A.
803
6. 12.45 - 13.30
historia Gierko A.
803
j. polski Gierko A.
803
matematyka Łeśko M. 705
WOS Gierko A.
803
chemia Herejczak M.
602
7. 13.35 - 14.20

WF Biegalska W.
fizyka Herejczak M.
602

historia Gierko A.
803
8. 14.25 - 15.10


Wróć do spisu treści