Plan lekcji - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści

Plan lekcji

Strony specjalne > Kafelki
Plan lekcji
obowiązuje od 27.02.2023

Edukacja wczesnoszkolna
KLASA  Ia
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
religia Kowal A.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
3. 9.45 - 10.30
j. angielski Pabich M.
303
j. angielski Konieczna A. 303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M. 303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
religia Kowal A.
303
5. 11.40 - 12.25

edu. inform. Bajrakowska K. 318


j. angielski Konieczna A. 303
KLASA  Ib
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
j. angielski Konieczna A. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
religia Kowal A. 312
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
j. angielski Konieczna A. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
4. 10.35 - 11.20
religia Kowal A.
312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. inform. Bajrakowska K. 318
edu. wcz. Michalczyk. K. 312
5. 11.40 - 12.25

edu. wcz. Michalczyk. K. 312
edu. wcz. Michalczyk. K. 312


KLASA  IIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
j. angielski Konieczna A. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
j. angielski Konieczna A. 308
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
religia Kowal A.
308
edu. wcz. Adamska G. 308
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
5. 11.40 - 12.25
edu. inform. Bajrakowska K. 318

religia Kowal A.
308


KLASA  IIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Szyndlar M. 309
j. angielski Konieczna A. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
j. angielski Konieczna A. 309
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
religia Kowal A.
309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
4. 10.35 - 11.20
edu. inform. Bajrakowska K. 318
religia Kowal A.
309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
5. 11.40 - 12.25edu. wcz. Szyndlar M. 309

KLASA  IIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
religia Olejnik P 209
edu. wcz. Bagińska E.
209
2. 8.50 - 9.35
edu. inform. Bajrakowska K. 318
religia Olejnik P
209
j. angielski Konieczna A.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
j. angielski Konieczna A.
209
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
edu. wcz. Bagińska E.
209
5. 11.40 - 12.25
edu. wcz. Bagińska E.
209


edu. wcz. Bagińska E.
209
KLASA  IIIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Szewczuk B. 203
religia Olejnik P
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
religia Olejnik P.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Szewczuk B. 203
j. angielski Konieczna A. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
j. angielski Konieczna A. 203
5. 11.40 - 12.25

edu. wcz. Szewczuk B.
203

edu. inform. Bajrakowska K. 312

Klasy IV - VIII
KLASA  IVa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
zaj z wych. Łeśko M.
705
j. polski Bała A.
804
historia Dębska D.
805
j. polski Bała A.
804
matematyka Łeśko M. 705
2. 8.50 - 9.35
matematyka Łeśko M.
705
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A.
804
j. angielski Serdyńska P. 706
informatyka Bajrakowska K. 318
3. 9.45 - 10.30
j. angielski Serdyńska P. 706
matematyka Łeśko M. 705
matematyka Łeśko M. 705
religia Olejnik P
605
przyroda Głowiszyn B. 702
4. 10.35 - 11.20
WF1 Biegalska W.
j. angielski Serdyńska P. 706
plastytka Chytła A.
604
muzyka Chytła A.
604
WF2 Mirytiuk R.
5. 11.40 - 12.25
j. polski Bała A. 804

religia Olejnik P.
605
WF2 Mirytiuk R.
WF1 Biegalska W.
technika Łeśko D.
704
6. 12.45 - 13.30


przyroda Głowiszyn B. 702


7. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  IVb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
zaj z wych. Gierko A.
803
plastytka Chytła A.
604
j. polski Bała A.
804
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Bała A.
804
2. 8.50 - 9.35
historia Gierko A.
803
j. angielski Serdyńska P. 706
muzyka Chytła A.
604
matematyka Łeśko M. 705
matematyka Łeśko M. 705
3. 9.45 - 10.30
matematyka Łeśko M.
705
j. polski Bała A.
804
WF Biegalska W.
j. polski Bała A.
804
informatyka Bajrakowska K. 318
4. 10.35 - 11.20
j. angielski Serdyńska P.
706
j. polski Bała A.
804
matematyka Łeśko M. 705
WF Biegalska W.
technika Łeśko D. 704
5. 11.40 - 12.25
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
przyroda Cieleszczyn U. 702
religia Olejnik P.
605
przyroda Cieleszczyn U. 603
6. 12.45 - 13.30
Wdż Pabich M.
702
religia Olejnik P.
6057. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  Va
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Polacka J. 703
matematyka Polacka J. 703
religia Kowal A. 605
2. 8.50 - 9.35
matematyka Polacka J. 703
j. polski Skowrońska A. 802
historia Dębska D.
805
WF Mirytiuk R.
matematyka Polacka J.
703
3. 9.45 - 10.30
j. polski Skowrońska A. 802
j. angielski Serdyńska P. 706
plastytka Chytła A.
604
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Mirytiuk R.
4. 10.35 - 11.20
biologia Cieleszczyn U. 702
informatyka Bajrakowska K. 318
WF Mirytiuk R.
religia Kowal A. 605
geografia Głowiszyn B. 702
5. 11.40 - 12.25
historia Dębska D.
805
technika Herejczak M. 602
j. polski Skowrońska A. 802
j. polski Skowrońska A. 802

6. 12.45 - 13.30
WF Mirytiuk R.

zaj z wych. Skowrońska A. 802


7. 13.35 - 14.20


muzyka Chytła A.
604


8. 14.25 - 15.10


KLASA  Vb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
geografia Głowiszyn B. 702
j. angielski Serdyńska P. 706
historia Gierko A.
803
historia Gierko A.
803
matematyka Polacka J. 703
2. 8.50 - 9.35
j. angielski Serdyńska P. 706
muzyka Chytła A.
604
matematyka Polacka J. 703
j. polski Bała A.
804
WF Mirytiuk R.
3. 9.45 - 10.30
matematyka Polacka J. 703
informatyka Bajrakowska K. 318
WF Mirytiuk R
plastytka Chytła A.
604
j. polski Bała A.
804
4. 10.35 - 11.20
j. polski Bała A.
804
biologia Cieleszczyn U. 702
religia Kowal A. 605
matematyka Polacka J. 703
j. polski Bała A.
804
5. 11.40 - 12.25
WF Mirytiuk R.
j. polski Bała A. 804
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Mirytiuk R.
religia Kowal A.
703
6. 12.45 - 13.30

Wdż Pabich M.
602
zaj z wych. Chytła A. 604

technika Herejczak M. 602
7. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. polski Skowrońska A. 802
zaj z wych. Herejczak M. 602
muzyka Chytła A.
604
historia Dębska D.
805
historia Dębska D.
805
2. 8.50 - 9.35
j. polski Skowrońska A. 802
j. niemiecki Dębska D. 805
WF Biegalska W.
j. polski Skowrońska A. 802
WF Biegalska W.
3. 9.45 - 10.30
geografia Głowiszyn B. 702
plastytka Chytła A.
604
j. polski Skowrońska A. 802
informatyka Bajrakowska K. 318
j. polski Skowrońska A. 802
4. 10.35 - 11.20
matematyka Łeśko M. 705
matematyka Łeśko M. 705
j. angielski Serdyńska P. 706
matematyka Łeśko M. 705
biologia Cieleszczyn U.
603
5. 11.40 - 12.25
religia Kowal A. 605
j. angielski Serdyńska P. 706
matematyka Łeśko M. 705
j. angielski Serdyńska P. 706
technika Herejczak M. 602
6. 12.45 - 13.30
WF Biegalska W.

religia Kowal A.
605
WF Biegalska W.
108

7. 13.35 - 14.20

8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. polski Bała A.
804
j. niemiecki Dębska D. 805
matematyka Łeśko M. 705
informatyka Bajrakowska K. 318
geografia Głowiszyn B.
702
2. 8.50 - 9.35
j. polski Bała A.
804
technika Herejczak M. 602
zaj z wych. Serdyńska P. 706
historia Dębska D.
805
j. polski Bała A.
804
3. 9.45 - 10.30
WF Biegalska W.
biologia Cieleszczyn U. 702
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Biegalska W.
religia Kowal A.
604
4. 10.35 - 11.20
historia Dębska D.
805
WF Biegalska W.
j. polski Bała A.
804
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Biegalska W.
5. 11.40 - 12.25
matematyka Łeśko M. 705
matematyka Łeśko M. 705
plastytka Chytła A.
604
matematyka Łeśko M. 705
j. angielski Serdyńska P. 706
6. 12.45 - 13.30
religia Kowal A.
605
j. polski Bała A.
804

muzyka Chytła A.
703

7. 13.35 - 14.20

Wdż Pabich M. 6028. 14.25 - 15.10


KLASA  VIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
zaj z wych. Biegalska W. 604
matematyka Polacka J. 703
WF Biegalska W.
plastytka Chytła A.
604
j. polski Gierko A.
803
2. 8.50 - 9.35
WF Biegalska W.
biologia Cieleszczyn U. 702
j. polski Gierko A.
803
matematyka Polacka J. 703
historia Gierko A.
803
3. 9.45 - 10.30
j. polski Gierko A. 803
fizyka Herejczak M.
602
j. polski Gierko A.
803
fizyka Herejczak M.
602
chemia Herejczak M. 602
4. 10.35 - 11.20
matematyka Polacka J. 703
religia Olejnik P
605
matematyka Polacka J. 703
j. niemiecki Dębska D. 805
informatyka Bajrakowska K. 318
5. 11.40 - 12.25
geografia Głowiszyn B. 702
historia Gierko A.
803
chemia Herejczak M.
602
j. polski Gierko A.
803
WF Biegalska W.
6. 12.45 - 13.30
j. niemiecki Dębska D. 805
j. angielski Serdyńska P. 706
biologia Cieleszczyn U. 603
j. angielski Serdyńska P. 706
geografia Głowiszyn B. 702
7. 13.35 - 14.20
muzyka Chytła A.
604
WF Biegalska W.
j. angielski Serdyńska P. 706
religia Olejnik P
605

8. 14.25 - 15.10
Wdż Pabich M.
602
KLASA  VIIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
zaj z wych. Dębska D. 805
WF Mirytiuk R.
informatyka gr 1 Bajrakowska K. 318
j. polski Skowrońska A. 802
WF Mirytiuk R.
2. 8.50 - 9.35
j. niemiecki Dębska D. 805
EDB Michalczyk. K.
607
j. polski Skowrońska A. 802
chemia Herejczak M.
602
j. niemiecki Dębska D. 805
3. 9.45 - 10.30
chemia Herejczak M.
602
matematyka Polacka J. 703
j. niemiecki Dębska D. 805
historia Gierko A.
803
historia Gierko A.
803
4. 10.35 - 11.20
fizyka Herejczak M.
602
j. polski Skowrońska A. 802
j. polski Skowrońska A. 802
WF Mirytiuk R.
fizyka Herejczak M.
602
5. 11.40 - 12.25
matematyka Polacka J. 703
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Polacka J. 703
matematyka Polacka J. 703
geografia Głowiszyn B. 702
6. 12.45 - 13.30
WOS Gierko A.
803
WOS Gierko A. 803
j. angielski Serdyńska P. 706
biologia Cieleszczyn U. 702
religia Kowal A.
605
7. 13.35 - 14.20
WF Mirytiuk R.
religia Kowal A.
605

j. angielski Serdyńska P. 706
informatyka gr 2 Bajrakowska K. 318
8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIIIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
informatyka gr 2 Bajrakowska K. 318
biologia Cieleszczyn U. 702
j. polski Skowrońska A. 802
chemia Herejczak M.
602
chemia Herejczak M. 802
2. 8.50 - 9.35
fizyka Herejczak M.
602
WF Mirytiuk R.
WF Mirytiuk R
historia Gierko A.
803
EDB Michalczyk. K.
607
3. 9.45 - 10.30
j. niemiecki Dębska D. 805
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Polacka J. 703
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Polacka J. 703
4. 10.35 - 11.20
WF Mirytiuk R.
matematyka Polacka J. 703
historia Gierko A.
803
WOS Gierko A.
803
j. polski Skowrońska A. 802
5. 11.40 - 12.25
WOS Gierko A.
802
zaj z wych. Polacka J. 703
j. niemiecki Dębska D. 805
j. niemiecki Dębska D. 805
j. polski Skowrońska A. 802
6. 12.45 - 13.30
matematyka Polacka J. 703
religia Kowal A.
604
fizyka Herejczak M.
602
WF Mirytiuk R.
j. angielski Serdyńska P. 706
7. 13.35 - 14.20
Wdż Pabich M.
602
j. angielski Serdyńska P. 706
religia Kowal A.
605
informatyka gr 2 Bajrakowska K. 318
geografia Głowiszyn B. 702
8. 14.25 - 15.10


Wróć do spisu treści