Plan lekcji - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Plan lekcji
obowiązuje od 05.09.2023

Edukacja wczesnoszkolna
KLASA  Ia
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B. 203
j. angielski Serdyńska P.
203

edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Szewczuk B. 203
religia Kowal A.
203

edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
4. 10.35 -11.20
edu. wcz. Szewczuk B. 203
edu. wcz. Szewczuk B.
203

edu. wcz. Szewczuk B.
203
religia Kowal A.
203
edu. wcz. Szewczuk B.
203
5. 11.40 -12.25

edu. inform. Bajrakowska K. 312


j. angielski Serdyńska P. 203
KLASA  Ib
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Srebniak J.
209

edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Srebniak J.
209

edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Srebniak J.
209

j. angielski Konieczna A. 209
edu. wcz. Srebniak J.
209
religia Kowal A.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
j. angielski Konieczna A. 209
edu. wcz. Srebniak J.
209
edu. wcz. Srebniak J.
209
5. 11.40 - 12.25
religia Kowal A.
209


edu. inform. Bajrakowska K. 318

KLASA  IIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. angielski Konieczna A. 303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
religia Kowal A.
303

3. 9.45 - 10.30
j. angielski Pabich M.
303
edu. inform. Bajrakowska K. 318
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Pabich M.
303
j. angielski Konieczna A.
303

edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
edu. wcz. Pabich M.
303
5. 11.40 - 12.25
edu. wcz. Pabich M.
303
religia Kowal A.
303
KLASA  IIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Bagińska E. 312
j. angielski Konieczna A. 312
edu. inform. Bajrakowska K. 318
edu. wcz. Bagińska E. 312
edu. wcz. Bagińska E.
312

2. 8.50 - 9.35
j. angielski Konieczna A. 312
edu. wcz. Bagińska E. 312
edu. wcz. Bagińska E.
312

religia Kowal A.
312
edu. wcz. Bagińska E.
312
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Bagińska E. 312
edu. wcz. Bagińska E. 312
edu. wcz. Bagińska E.
312

edu. wcz. Bagińska E. 312
religia Kowal A.
312
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Bagińska E. 312
edu. wcz. Bagińska E. 312
edu. wcz. Bagińska E.
312

edu. wcz. Bagińska E. 312
edu. wcz. Bagińska E.
312

5. 11.40 - 12.25


edu. wcz. Bagińska E.
312
edu. wcz. Bagińska E. 312
KLASA  IIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Adamska G. 308
religia Olejnik P.
308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. wcz. Adamska G.
308
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. inform. Bajrakowska K. 318
edu. wcz. Adamska G.
308
3. 9.45 - 10.30
j. angielski Konieczna A. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
j. angielski Konieczna A. 308
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. wcz. Adamska G.
308
4. 10.35 - 11.20
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G. 308
edu. wcz. Adamska G.
308
edu. wcz. Adamska G.
308
5. 11.40 - 12.25


edu. wcz. Adamska G. 308


KLASA  IIIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
2. 8.50 - 9.35
edu. wcz. Szyndlar M.
309
j. angielski Konieczna A. 309
j. angielski Konieczna A. 309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
3. 9.45 - 10.30
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
4. 10.35 - 11.20
edu. inform. Bajrakowska K. 318
religia Olejnik P.
309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309
edu. wcz. Szyndlar M.
309
5. 11.40 - 12.25religia Olejnik P.
309
edu. wcz. Szyndlar M. 309

Klasy IV - VIII
KLASA  IVa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. polski Skowrońska A.
802
historia Gierko A.
803
j. angielski Konieczna A. 805
zaj z wych. Mirytiuk R. 805
j. polski Skowrońska A. 802
2. 8.50 - 9.35
matematyka Polacka J.
703
informatyka Bajrakowska K. 318
j. polski Skowrońska A. 802
j. polski Skowrońska A. 802
j. polski Skowrońska A. 802
3. 9.45 - 10.30
WF Mirytiuk R.
religia Olejnik P
605
matematyka Polacka J. 703
technika Łeśko D.
603
matematyka Polacka J. 703
4. 10.35 - 11.20
j. angielski Konieczna A. 805
matematyka Polacka J. 703
przyroda Głowiszyn B. 702
religia Olejnik P
605
przyroda Głowiszyn B. 702.
5. 11.40 - 12.25


j. angielski Konieczna A. 805
Wdż Pabich M. 805
plastytka Chytła A.
605
WF Mirytiuk R.
6. 12.45 - 13.30

WF Mirytiuk R.

WF Mirytiuk R.

7. 13.35 - 14.20muzyka Chytła A.
604


8. 14.25 - 15.10


KLASA  IVb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
przyroda Cieleszczyn U.
702
matematyka Łeśko M. 705
plastytka Chytła A.
605
informatyka Bajrakowska K. 318
j. polski Bała A.
804
2. 8.50 - 9.35
j. angielski Serdyńska P. 706
historia Gierko A.
803
matematyka Łeśko M. 705
religia Olejnik P 605
matematyka Łeśko M. 705
3. 9.45 - 10.30
matematyka Łeśko M.
705
WF Mirytiuk R.
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Mirytiuk R.
przyroda Cieleszczyn U. 603
4. 10.35 - 11.20
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A. 604
technika Łeśko D.
603
WF Mirytiuk R.
5. 11.40 - 12.25
muzyka Chytła A.
604
j. polski Bała A.
804
WF Mirytiuk R.
j. angielski Serdyńska P. 706
zaj z wych. Bała A.
804
6. 12.45 - 13.30

religia Olejnik P.
6057. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  Va
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Skowrońska A. 802
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Łeśko M. 703
matematyka Łeśko M.
703

2. 8.50 - 9.35
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Łeśko M. 705
religia Kowal A.
605
historia Gierko A.
803
WF1 Biegalska W.
3. 9.45 - 10.30
geografia Głowiszyn B. 702
historia Gierko A.
803
WF2 Mirytiuk R.
j. polski Skowrońska A. 802
j. angielski Serdyńska P.
706
4. 10.35 - 11.20
matematyka Łeśko M. 705
biologia Cieleszczyn U. 702
technika Herejczak M. 602
j. polski Skowrońska A. 802
informatyka Bajrakowska K. 318
5. 11.40 - 12.25
WF1 Biegalska W.
j. angielski Serdyńska P. 706
zaj z wych. Łeśko M. 705
WF2 Mirytiuk R.
Wdż Pabich M.
805
6. 12.45 - 13.30
muzyka Chytła A. 605

plastytka Chytła A.
604
religia Kowal A.
605

7. 13.35 - 14.20

8. 14.25 - 15.10


KLASA  Vb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
zaj z wych. Gierko A. 803
biologia Cieleszczyn U. 702
religia Kowal A.
604
historia Gierko A.
803
j. angielski Serdyńska P. 706
2. 8.50 - 9.35
historia Gierko A.
803
technika Herejczak M. 603
plastytka Chytła A.
604
matematyka Łeśko M. 705
informatyka Bajrakowska K. 318
3. 9.45 - 10.30
j. angielski Serdyńska P. 706
matematyka Łeśko M. 705
matematyka Łeśko M. 705
geografia Cieleszczyn U. 702
WF Biegalska W.
4. 10.35 - 11.20
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A.
804
5. 11.40 - 12.25
matematyka Łeśko M. 705
muzyka Chytła A.
605
j. polski Bała A.
804
religia Kowal A.
804

6. 12.45 - 13.30
j. polski Bała A.
804
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Bała A.
804


7. 13.35 - 14.20


8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
matematyka Polacka J. 703
matematyka Polacka J. 703
historia Gierko A.
803
j. polski Skowrońska A. 802
religia Kowal A.
605
2. 8.50 - 9.35
biologia Cieleszczyn U. 702
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Polacka J. 703
geografia Cieleszczyn U. 702
j. angielski Serdyńska P. 706
3. 9.45 - 10.30
j. polski Skowrońska A. 802
j. polski Skowrońska A. 802
plastytka Chytła A.
604
matematyka Polacka J. 703
WF Mirytiuk R.
4. 10.35 - 11.20
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Mirytiuk R.
j. angielski Serdyńska P. 706
informatyka Bajrakowska K.
318
j. polski Skowrońska A. 802
5. 11.40 - 12.25
WF Mirytiuk R.
historia Gierko A. 803
zaj z wych. Skowrońska A. 802
Wdż Pabich M.
805

6. 12.45 - 13.30

technika Herejczak M. 602
WF Mirytiuk R.
muzyka Chytła A.
604

7. 13.35 - 14.20

religia Kowal A.
6048. 14.25 - 15.10


KLASA  VIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
technika Herejczak M. 602
WF Mirytiuk R.
matematyka Polacka J. 703
j. polski Bała A.
804
zaj z wych. Chytła A.
604
2. 8.50 - 9.35
informatyka Bajrakowska K. 318
matematyka Polacka J. 703
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Mirytiuk R.
j. polski Bała A.
804
3. 9.45 - 10.30
matematyka Polacka J. 703
geografia Cieleszczyn U. 702
religia Kowal A.
605
muzyka Chytła A.
604
j. polski Bała A.
804
4. 10.35 - 11.20
WF Mirytiuk R.
historia Gierko A. 803
WF Mirytiuk R.
matematyka Polacka J. 703
religia Kowal A.
605
5. 11.40 - 12.25
j. polski Bała A. 804
biologia Cieleszczyn U. 702
plastytka Chytła A.
604
historia Gierko A.
803


6. 12.45 - 13.30
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Bała A.
804

j. angielski Serdyńska P. 706

7. 13.35 - 14.20

8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
j. niemiecki Dębska D. 805
chemia Herejczak M.
602
matematyka Łeśko M. 705
fizyka Herejczak M.
602
WF Biegalska W.
2. 8.50 - 9.35
fizyka Herejczak M.
602
biologia Cieleszczyn U. 702
biologia Cieleszczyn U. 702
plastytka Chytła A.
604
chemia Herejczak M. 602
3. 9.45 - 10.30
informatyka Bajrakowska K. 318
WF Biegalska W.
j. polski Skowrońska A. 802
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Skowrońska A. 802
4. 10.35 - 11.20
geografia Głowiszyn B. 702
matematyka Łeśko M. 705
j. polski Skowrońska A. 802
historia Gierko A.
803
j. niemiecki Dębska D. 805
5. 11.40 - 12.25
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Skowrońska A. 802
j. angielski Serdyńska P. 706
j. polski Skowrońska A. 802
geografia Głowiszyn B. 702
6. 12.45 - 13.30
matematyka Łeśko M. 705
historia Gierko A.
803
WF Biegalska W.
religia Olejnik P
602
j. angielski Serdyńska P. 706
7. 13.35 - 14.20
muzyka Chytła A.
605
religia Olejnik P
605
zaj z wych. Herejczak M. 602
WF Biegalska W.
Wdż Pabich M.
602
8. 14.25 - 15.10

KLASA  VIIb
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
WF Biegalska W.
WF Biegalska W.
biologia Cieleszczyn U. 702
plastytka Chytła A.
604
chemia Herejczak M. 602
2. 8.50 - 9.35
j. niemiecki Dębska D. 805
j. niemiecki Dębska D. 805
historia Gierko A.
803
j. polski Bała A.
804
biologia Cieleszczyn U. 702
3. 9.45 - 10.30
fizyka Herejczak M.
602
chemia Herejczak M.
602
fizyka Herejczak M.
602
j. polski Bała A.
804
geografia Głowiszyn B. 702
4. 10.35 - 11.20
historia Gierko A.
803
informatyka Bajrakowska K. 318
matematyka Łeśko M. 705
matematyka Łeśko M. 705
j. angielski Serdyńska P. 706
5. 11.40 - 12.25
geografia Głowiszyn B. 702
matematyka Łeśko M. 705
WF Biegalska W.
matematyka Łeśko M. 705
religia Kowal A.
605
6. 12.45 - 13.30
religia Kowal A.
604
muzyka Chytła A.
604
j. angielski Serdyńska P. 706
WF Biegalska W.
j. polski Bała A.
804
7. 13.35 - 14.20
j. polski Bała A.
804
j. polski Bała A.
804
zaj z wych. Serdyńska P. 706
j. angielski Serdyńska P. 706

8. 14.25 - 15.10


KLASA  VIIIa
godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00 - 8.45
informatyka Bajrakowska K. 318
j. niemiecki Dębska D. 805
chemia Herejczak M. 602
religia Kowal A.
605
j. polski Gierko A.
803
2. 8.50 - 9.35
zaj z wych. Biegalska W. 704
WF Biegalska W.
EDB Biegalska W. 704
fizyka Herejczak M.
602
WOS Gierko A.
803
3. 9.45 - 10.30
WF Biegalska W.
matematyka Polacka J. 703
j. polski Gierko A.
803
j. polski Gierko A.
803
historia Gierko A.
803
4. 10.35 - 11.20
fizyka Herejczak M.
602
religia Kowal A.
605
historia Gierko A.
803
WF Biegalska W.
matematyka Polacka J. 703
5. 11.40 - 12.25
j. polski Gierko A.
803
chemia Herejczak M. 602
matematyka Polacka J. 703
matematyka Polacka J. 703
WF Biegalska W.
6. 12.45 - 13.30
j. polski Gierko A.
803
biologia Cieleszczyn U. 702
geografia Głowiszyn B. 702
WOS Gierko A. 803
j. niemiecki Dębska D. 805
7. 13.35 - 14.20
j. angielski Serdyńska P. 706
j. angielski Serdyńska P. 706
Wdż Pabich M.
805

geografia Głowiszyn B. 702
8. 14.25 - 15.10
j. angielski Serdyńska P. 706
Wróć do spisu treści