Rodo - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
Z dniem 25 maja  2018 zmieniają się przepisy   dotyczące ochrony danych osobowych. Wchodzi  w życie Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o  Ochronie Danych).

    W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych   jako Administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w  art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z   dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o  Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy   poniżej  informację .
Dokumenty do wglądu:
Klauzula dla nauczycieli i pracowników
Klauzuka dla rodziców
Zgoda na publikację wizerunku
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringuWróć do spisu treści