Ubezpieczenie dziecka - Szkoła Podstawowa w Wińsku

SKOŁA PODSTAWOWA
W WIŃSKU
Przejdź do treści
JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

Numer Polisy:
SZG 0000155


Jeśli chcesz szybko otrzymać wypłatę świadczenia z polisy NN ,,Bezpieczna  Nauka'' postępuj wg poniższych kroków:

1. Zbierz, zeskanuj lub sfotografuj dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkody i poniesione koszty. Wystarczy tylko:
    • dokument medyczny z udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, np. karta SOR
    • karta informacyjna ze szpitala
    • dokumentacja z rehabilitacji, jeżeli w wyniku urazu rehabilitacja była niezbędna
    • skany imiennych faktur - przy wykupionym ubezpieczeniu kosztów leczenia.

Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe dokumenty, jeśli wskazane powyżej okażą się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania.

2. Wydrukuj, wypełnij i podpisz Wniosek zgłoszenia szkody wraz z dokładnym opisem okoliczności i podanym numerem konta bankowego do wypłaty odszkodowania

Druk Wniosku można pobrać ze strony:
3. Wniosek wraz z dokumentami przekaż do Działu Likwidacji Szkód Osobowych:Informacja o ubezpieczeniach


Wróć do spisu treści